Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών - 1. Γενική παρουσίαση

Κωνσταντίνα Τσιώρου

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση του σκεπτικού και του περιεχομένου της διδακτικής πρότασης με τίτλο "Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών". Επιπλέον, διατυπώνονται απαραίτητες παρατηρήσεις και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του σεναρίου σε κάθε βήμα-δραστηριότητα των φύλλων εργασίας. 

(Δείτε το αρχείο ppt στα "Έγγραφα" του μαθήματος)

 

Στην εικόνα: Η Μονή Παντοκράτορος (ανατολική πρόσοψη) στην Κωνσταντινούπολη, καθίδρυμα του αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνού [φωτογραφία Κ. Τσιώρου]

 

Κωδικός: ECB115
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -