Θεματική ενότητα 2, εκπαιδευτικό σενάριο "Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης": ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Αλεξάνδρα Σφυρόερα

Περιγραφή

Το ηλεκτρονικό μάθημα υποστηρίζει το αντίστοιχο σενάριο που είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα Σεναρίων τού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Εδώ αναρτώνται οι διαδραστικές ασκήσεις που περιγράφονται στο σενάριο, τα έγγραφα που το υποστηρίζουν και χρήσιμοι σύνδεσμοι.

Κωδικός: ECB113
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Θέμα: Η θεά Αθηνά και η σχέση της με την ομώνυμη πόλη. Οι θεϊκές υποστάσεις της.

Βασισμένη στην εφαρμογή του ΕΚΤ Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης και στο Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη.

Θέμα: Η Ακρόπολη πριν τον Παρθενώνα. Η Ακρόπολη την εποχή του Περικλή.

Βασισμένη στην εφαρμογή του ΕΚΤ Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης και στο Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη.

Θέμα: Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνα

Βασισμένη στη διαδραστική εφαρμογή του ΕΚΤ Η ζωφόρος του Παρθενώνα (ενότητα ο Παρθενώνας), στο Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη και στο Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Θέμα: Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα

Βασισμένη στη διαδραστική εφαρμογή του ΕΚΤ Η ζωφόρος του Παρθενώνα (ενότητες ο Παρθενώνας, Γλυπτική), στο Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη και στο Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Θέμα: Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Βασισμένη στην διαδραστική εφαρμογή του ΕΚΤ Η ζωφόρος του Παρθενώνα (ενότητες Ζωφόρος και Γνωρίστε τη ζωφόρο), στο Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη και στο Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα. Επικουρείται από την επίσης ανηρτημένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών διατριβή της Ε. Κόρκα, Το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στο πλαίσιο της νέας διεθνούς πρακτικής επιστροφής πολιτιστικών αγαθών.

Θέμα: Παρθενώνας: ναός ή σύμβολο της πόλης;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -