Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

Γιώργος Δουλφής

Περιγραφή

Αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα υποστηρίζει το αντίστοιχο σενάριο που είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα Σεναρίων τού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Εδώ αναρτώνται οι διαδραστικές ασκήσεις που περιγράφονται στο σενάριο, τα έγγραφα που το υποστηρίζουν και χρήσιμοι σύνδεσμοι.

 

(Διπλανή εικόνα: By Deutsch: Kodros-Maler English: Kodros Painter Français : Peintre de Codros (User:Bibi Saint-Pol, own work, 2008-02-16) [Public domain], via Wikimedia Commons)

Κωδικός: ECB112
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -