Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 6: Ο Αλέξανδρος από την ιστορία στον μύθο

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Συζήτηση για την μυθοποίηση του Αλεξάνδρου σε μεταγενέστερες εποχές.

Εικόνα: Ο Αλέξανδρος εξερευνά τα βάθη της θάλασσας. Μικρογραφία από χειρόγραφο του 1304 μ.Χ. σήμερα στη Bodleian Library, MS Bodley 264, μια εκδοχή του "μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου".

Κωδικός: ECB111
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Λαμβάνοντας υπόψη σας τα αναφερόμενα σχετικά με τα είδη προφορικού λόγου που αναφέρονται στο βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2304,8796/

παρακολουθήστε την ομιλία Αναστασία Τούρτα, “Ο Αλέξανδρος στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία: Πρότυπο βασιλέως και σύμβολο αντίστασης,” “Επιστήμης - Κοινωνία” - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις:, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 29-Apr-2014. http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14245 και με βάση το οπτικό υλικό συζητήστε την μυθοποίηση του Αλεξάνδρου σε μεταγενέστερες εποχές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -