Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 5: Η κληρονομιά του Αλεξάνδρου

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Με βάση τον θεματικό χάρτη και τον χρονολογικό άξονα των γεγονότων κατανόηση των σημαντικών πτυχών του έργου του Αλεξάνδρου.

Το ερώτημα αφόρμησης που θα θέσει ο εκπαιδευτικός: Ποια ήταν η άμεση κληρονομιά του Αλεξάνδρου;

Εικόνα: Ερείπια της ακρόπολης της Αλεξάνδρειας στην Αραχωσία, το σημερινό Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Η φωτογραφία προέρχεται από την Bellew Collection: Photograph album of Surgeon-General Henry Walter Bellew' (σήμερα στην British Library) και τραβήχτηκε από τον Sir Benjamin Simpson  το 1881.

Κωδικός: ECB110
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Με τη βοήθεια του θεματικού χάρτη και του χρονολογικού άξονα των γεγονότων συζήτηση για τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Πότε πέθανε και πού; Αναζήτηση των ορίων του κράτους του

                                        Ο πλούτος της Μακεδονίας:

Με βάση το Χρονόλογιο Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης http://odysseus.culture.gr/a/4/ga40.html και Τα Χάλκινα Νομίσματα του Μακεδονικού Βασιλείου http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/71821

συζητήστε τον πλούτο της Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας πριν και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου.

Με βάση τον θεματικό χάρτη αναζητήστε τις πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος. Διαλέγοντας ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συζητήστε τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξανδρος προχώρησε στην ίδρυσή τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -