Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 4: Στα πέρατα του κόσμου

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Με βάση τον θεματικό χάρτη και τον άξονα των γεγονότων κατανόηση της πορείας του Αλεξάνδρου στα πέρατα του κόσμου, μέχρι την Ινδία.

 

Το ερώτημα αφόρμησης που θα θέσει ο εκπαιδευτικός: Μετά την κατάκτηση της Περσικής αυτοκρατορίας πού προχώρησε ο Αλέξανδρος;

Εικόνα: Νόμισμα που κόπηκε στη Βαβυλώνα το 322 π.Χ. μετά το πέρας της Ινδικής εκστρατείας του Αλεξάνδρου.

Εμπροσθότυπος: Ο Αλέξανδρος στεφανώνεται από τη θεά Νίκη.

Οπισθότυπος: Ο Αλέξανδρος έφιππος επιτίθεται στον βασιλιά Πώρο που ιππεύει ελέφαντα.

Βρετανικό Μουσείο

Κωδικός: ECB109
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Με βάση τον θεματικό χάρτη και τον χρονολογικό άξονα των γεγονότων παρακολουθήστε την πορεία του Αλεξάνδρου συγκρίνοντάς της με τα όρια των σημερινών κρατών της περιοχής.

Με βάση το ταξιδιωτικό κείμενο Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ Οδοιπορικό στην Ινδία από το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2587,21851/ αναζητήστε πληροφορίες για το κλίμα και τα έθιμα της σημερινής Ινδίας. Μέχρι ποιο κομμάτι της σημερινής Ινδίας έφτασε ο Αλέξανδρος; Αναζητήστε τις πληροφορίες στον θεματικό Χάρτη.

Με βάση τον θεματικό χάρτη και τον χρονολογικό άξονα των γεγονότων παρακολουθήστε την πορεία επιστροφής του Αλεξάνδρου μετά το τέλος της εκστρατείας στην Ινδία. Πριν από τον Αλέξανδρο ήταν οι περιοχές που πέρασε γνωστές στους Έλληνες; Ποιο ρόλο έπαιξε αυτό στις επιλογές του;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -