Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 3: Το πρώτο μέρος της μεγάλης εκστρατείας

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό από το ψηφιακό σχολείο και συγκεκριμένα το διαδραστικό βιβλίο Γεωγραφία-Κοσμολογία http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1056,3798/

και τη συνδρομή του θεματικού χάρτη εξέταση του πρώτου μέρους της μεγάλης εκστρατείας του Αλεξάνδρου στην Ανατολή.

Το ερώτημα αφόρμησης που θα θέσει ο εκπαιδευτικός: Ποια σημερινά κράτη επισκέφθηκε ο Αλέξανδρος;

Εικόνα: Μνημείο της μάχης των Γαυγαμήλων, με την οποία ο Αλέξανδρος κατέλυσε ουσιαστικά την Περσική Αυτοκρατορία. Το μνημείο κοσμεί την κεντρική πλατεία του σημερινού Ερμπίλ (η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2011). Τα αρχαία Άρβηλα ήταν το τελικό σημείο συγκέντρωσης του περσικού στρατού πριν την άφιξή τους στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων (προσωπικό αρχείο Κλ. Ζουμπουλάκη).

Κωδικός: ECB108
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Ποιες ηπείρους κάλυψε η πορεία του Αλεξάνδρου; Με βάση τα στοιχεία του θεματικού χάρτη και τη συνδρομή ενός ψηφιακού χάρτη προσπαθήστε να κατονομάσετε όσα περισσότερες μπορείτε.

Ανατρέξτε στο βιβλίο Αρχαία Ελληνική γλώσσα Α΄ Γυμνασίου στις ενότητες 7 και 11. Με τη βοήθεια του θεματικού χάρτη αναζητήστε τα τοπωνύμια που αναφέρονται σε αυτή. Προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε την ιστορία που περιγράφει με τον χρονολογικό πίνακα των γεγονότων. Πότε βρέθηκε ο Αλέξανδρος στις περιοχές αυτές και για ποιους λόγους;

Με τη βοήθεια του θεματικού χάρτη και τις γνώσεις σας στη χαρτογραφία, προσπαθήστε να υπολογίσετε τις αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία που έλαβαν χώρα οι τρεις μεγάλες μάχες που έδωσε ο Αλέξανδρος για την κατάκτηση της Ασίας. Σε ποιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε για την ικανότητα του στρατού του Αλεξάνδρου να διασχίζει μεγάλες αποστάσεις;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -