Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 2: Φίλιππος και Αλέξανδρος

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Με βάση τον θεματικό χάρτη, άρθρων από το περιοδικό Μακεδονικά http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika του κόμβου Οδυσσέας (http://odysseus.culture.gr/) και της Wikipedia, Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια κατανόηση της πολιτικής του Φιλίππου τόσο για την επέκταση του Μακεδονικού βασιλείου όσο και για την ανάπτυξη της Πανελλήνιας ιδέας και της απόφασης για εκστρατεία εναντίον των Περσών και σύνδεσή της με τον νεαρό Αλέξανδρο.

 

Το ερώτημα αφόρμησης που θα θέσει ο εκπαιδευτικός: Πόσο η πολιτική του Φιλίππου επηρέασε τον Αλέξανδρο;

Εικόνα: Τοιχογραφία που απεικονίζει μακεδονικά όπλα. Από τον τάφο του Λύσωνος και του Καλλικλέους στα Λευκάδια της Μακεδονίας (β΄μισό του 3ου αι. π.Χ.).

Κωδικός: ECB107
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Με βάση το άρθρο Ρωξάνη Αργυροπούλου, “Η ηθική του Αριστοτέλη,” Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε., Dec-2004.

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8448 το λήμμα της Wikipaedia Αριστοτέλης και τον θεματικό χάρτη συζητήστε το ρόλο που έπαιξε ο φιλόσοφος Αριστοτέλης στην διαπαιδαγώγηση του Αλεξάνδρου.

Με βάση τα άρθρα

Πέτρος Σκουφάκης Η Πανελλήνιος Ιδέα ως πνευματική και πολιτική εκδήλωσις κατά την αρχαιότητα και δη επί Φιλίππου Β' και Μ. Αλεξάνδρου και τα γενεσιουργά αυτής αίτια

http://epublishing.ekt.gr/el/5874/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91/11669

Ιωάννης Α. Βάρτσος Η πορεία του Αλεξάνδρου προς τον θρόνο της Μακεδονίας

http://epublishing.ekt.gr/el/5874/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91/11482

και την ενότητα 9 του βιβλίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12059/

συζητήστε τα αίτια της εκστρατείας του Αλεξάνδρου στην Ασία

Ποια ήταν η δράση του Αλέξανδρου πριν γίνει βασιλιάς; Αναζήτηση των περιοχών που επισκέφθηκε ο Αλέξανδρος στον θεματικό χάρτη και συσχέτιση με τα γεγονότα του χρονολογικού άξονα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -