Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του Μάθημα 1: Ο κόσμος στον οποίο γεννήθηκε ο Αλέξανδρος

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Με βάση τον θεματικό χάρτη και τα νομίσματα του Μακεδονικού βασιλείου http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/71821 γνωριμία με την γεωγραφία και την οικονομία του Μακεδονικού βασιλείου.

Το ερώτημα αφόρμησης που θα θέσει ο εκπαιδευτικός: Σε ποιον κόσμο γεννήθηκε ο Αλέξανδρος;

Εικόνα: Ψηφιδωτό του 4ου αι. μ.Χ. από το Baalbek του Λιβάνου με θέμα τη μυθική γέννηση του Αλεξάνδρου. Σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού.

Κωδικός: ECB106
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Αναζήτηση στον θεματικό χάρτη των τοπωνυμίων που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Συζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται για τα τοπωνύμια αυτά. Προσδιορισμός των ορίων του επεκτεινόμενου μακεδονικού βασιλείου.

Αναζήτηση των βασιλικών ονομάτων που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο μέχρι και τον Φίλιππο Β΄στη νομισματική βάση του Πανδέκτη. Σύγκριση των συμβόλων που φέρουν τα νομίσματα και συζήτηση για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -