Θεματική ενότητα 2, Μάθημα #2: εκπαιδευτικό σενάριο "Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης"

Αλεξάνδρα Σφυρόερα

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

α) Εισαγωγή

β) Η αξιοποίηση των εργαλείων για το εκπαιδευτικό σενάριο «Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης»

γ) Προτάσεις εμπλουτισμού εφαρμογών

Κωδικός: ECB104
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Θεματικές Ενότητες

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης» αξιοποιεί για τη διδασκαλία, άσκηση και αξιολόγηση στην τάξη και την εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων στο σπίτι το πλούσιο υλικό των Αποθετηρίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και των σχετικών Διαδραστικών εφαρμογών. Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου (αρχική ιδέα, στόχοι, πηγές, εξέλιξη δραστηριοτήτων, καταληκτική δραστηριότητα) στην PPT παρουσίαση με τίτλο: Εκπαιδευτικό σενάριο_ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ στον φάκελο ΕΓΓΡΑΦΑ του μάθήματος.

Οι πλατφόρμες της GUNET και του ΕΚΤ, των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών σεναρίων αντίστοιχα, χάρη στον φιλικό σχεδιασμό τους μεταξύ άλλων διευκολύνουν και ενισχύουν τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων - προτάσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Προτείνεται, για παράδειγμα, να δημιουργήσει κάποιος το δικό του εκπαιδευτικό σενάριο στο πλαίσιο οποιοδήποτε μαθήματος και να το αναρτήσει στην πλατφόρμα. Το νέο σενάριο θα μπορούσε να είναι στο πλαίσιο της επέκτασης του υφιστάμενου σεναρίου για τον Παρθενώνα ή να έχει άλλο, εντελώς διαφορετικό θέμα, και να συνοδεύεται από επεξηγηματικό μάθημα και θεματικό χάρτη. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν προτάσεις μαθημάτων, εκπαιδευτικών σεναρίων και θεματικών χαρτών με τη ματιά όχι πλέον του αρχαιολόγου αλλά του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία να αντιληφθούν σε όλο τους το εύρος τις ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών αποδεκτών όλων αυτών των προγραμμάτων, των μαθητών-τριών.

Επιπλέον, θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει στην πλατφόρμα τα αποτελέσματα της καταληκτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού σεναρίου, των εργασιών των μαθητών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -