Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω Shibboleth)

Σύνδεση με λογαριασμό ΕΚΤ