Σχεδιασμός και δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου

Προτείνεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1.  Επίσκεψη ιστοσελίδας Ψηφιακών Αποθετηρίων Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

2.  Περιήγηση στα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές Εκδόσεις, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Διαδραστικό Πολιτισμό. Μελέτη των επιμέρους θεματικών ενοτήτων τους. 

3.  Έχοντας διαμορφώσει μια πλήρη, αλλά γενική, εικόνα για όλα τα παραπάνω αποθετήρια (δομή, περιεχόμενο, πλήθος και είδος τεκμηρίων, μεταδεδομένα) σε συνδυασμό με τις ανάγκες διδασκαλίας μιας συγκεκριμένης ενότητας ενός μαθήματος της τάξης μας, καταλήγουμε στο θέμα του εκπαιδευτικού σεναρίου, γενικά. Η τελική διατύπωση του θέματος του σεναρίου θα γίνει στη συνέχεια. 

Στην περίπτωσή μας, επιλέγεται να αξιοποιηθούν:

Α.  τα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια

Β. ο Διαδραστικός πολιτισμός

Οι λόγοι επιλογής των πιο πάνω αποθετηρίων αφορούν αφενός τα ίδια τα αποθετήρια, αφετέρου τις ανάγκες διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, στα πιο πάνω Αποθετήρια έχει αναρτηθεί το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί τα τελευταία 30 (σχεδόν) χρόνια από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (άλλοτε Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως) μαζί με φωτογραφίες, video και διαδραστικές εφαρμογές. Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης πρωτοπορεί και πρωταγωνιστεί από το 1987 στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές και άλλες ομάδες κοινού με επίκεντρο τα μνημεία της Ακρόπολης, τη συντήρηση και ανάδειξή τους. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του διακρίνεται για την επιστημονική αρτιότητά του, τη μεγαλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του διάσταση και την αισθητική του. Στο εκπαιδευτικό υλικό έχει προστεθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό και υλικό τεκμηρίωσης από το έργο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Όσον αφορά τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων αποθετηρίων ως προς τις ανάγκες διδασκαλίας, μολονότι με την πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς ότι το θέμα είναι αναμενόμενο, πολυσυζητημένο ή ακόμη ότι υπάρχει αφθονία υλικού και σε άλλες πηγές, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία του καθώς ο Παρθενώνας συνιστά την επιτομή της κλασικής τέχνης. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν με αφετηρία τον Παρθενώνα δύναται να προχωρήσει σε πληθώρα συνδέσεων και επεκτάσεων. Επιπλέον το υλικό των Αποθετηρίων συνιστά την πιο πλούσια πηγή άντλησης έμπνευσης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για την οργάνωση δραστηριοτήτων, δημιουργία εντύπων κτλ. σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της επικράτειας.

4.  Επόμενο βήμα στον σχεδιασμό, είναι η διαμόρφωση του βασικού πλάνου του εκπαιδευτικού σεναρίου.

Προτείνεται το ακόλουθο:

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

1.4. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

    • Οργάνωση της Διδασκαλίας
    • Γνωστικά Προαπαιτούμενα
    • Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

1.6. Διδακτικοί Στόχοι

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

1.7. Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Θεωρητική προσέγγιση

Μεθοδολογική προσέγγιση

Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί, τεχνολογικοί, μαθησιακοί)

2.1. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ

2.2. Το προτεινόμενο σενάριο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. 1η διδακτική ώρα

Β. 2η διδακτική ώρα

…κλπ.

2.3. Αξιολόγηση

2.4. Επέκταση

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5. Σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες στην τάξη είναι απαραίτητη η πλήρης και καλή γνώση του περιεχομένου των Αποθετηρίων, των Διδαδραστικών εφαρμογών και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών πηγών που πρόκειται να αξιοποιηθούν. Παράλληλα λοιπόν με τη μελέτη τους, είναι χρήσιμη η αποδελτίωση πληροφοριών σε έναν απλό πίνακα, όπως ο ανηρτημένος στα έγγραφα του μαθήματος (τίτλος εγγράφου: ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ).  

6. Ακολουθεί η ανάπτυξη του σεναρίου με βάση το πιο πάνω πλάνο.