Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής της: πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των Μακεδόνων - 1. Γενική παρουσίαση

Κωνσταντίνα Τσιώρου

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για το σκεπτικό και το περιεχόμενο της διδακτικής πρότασης με τίτλο "Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής της: πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των Μακεδόνων". Επίσης, περιγράφονται συνοπτικά τα επιμέρους βήματα κάθε φύλλου εργασίας και διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής του σεναρίου με βάση τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που εντάσσονται στα φύλλα εργασίας.

(Δείτε το αρχείο ppt στα "Έγγραφα" του μαθήματος)

 

Στην εικόνα: Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Β΄ Φωκάς και μέλη της οικογένειάς του, όπως απεικονίζονται στην αψίδα του Μεγάλου Περιστερώνα ή Εκκλησίας του Νικηφόρου Φωκά στο Cavusin της Καππαδοκίας [φωτογραφία Κ. Τσιώρου]

 

Κωδικός: ECB114
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 2 - Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -