Δραστηριότητα 1

Με τη βοήθεια του θεματικού χάρτη και του χρονολογικού άξονα των γεγονότων συζήτηση για τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Πότε πέθανε και πού; Αναζήτηση των ορίων του κράτους του