Δραστηριότητα 3

Με βάση τον θεματικό χάρτη αναζητήστε τις πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος. Διαλέγοντας ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συζητήστε τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξανδρος προχώρησε στην ίδρυσή τους.