Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Πιστοποίηση μέσω Shibboleth
Πιστοποίηση μέσω CAS
Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευτή, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.